Call us : 053-721075, 09-4891-9111
Mail us : t1bankao@gmail.com

กิจกรรมลงแปลงนาสาธิตการเกษตร

เชียงราย-ครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเก่า อ.พาน ทำนาโยนข้าวสาธิตที่วัดร้องหลอดอย่างสนุกสนานเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา///
25 ก.ค. 63 09.00 น. ที่แปลงนาสาธิตหน้าวัดร้องหลอดตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเก่า มาทำกิจกรรมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุวัดร้องหลอด และ พระครูพิศาลสังวรคุณ เจ้าอาวาสวัดร้องหลอด รวมกว่า 100 คน ร่วมกันทำกิจกรรมลงแปลงนาสาธิตของวัดร้องหลอดเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา บนผืนนาสาธิตประมาณ 4 ไร่ โดยมี นายปิยะพันธุ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพาน เป็นวิทยาการให้ความรู้การทำนาแบบนาโยน และสายพันธุ์ข้าวที่ใช้ทำนาโยน วันนี้ เป็นข้าวหอมมะลิ105 และ หอมมะลิดำ ซึ่งจะเพาะไว้ในถาดหลุมเพื่อเตรียมต้นกล้านาโยนก่อน พอถึงวันลงนาก็จะแกะออกจากถาดเพาะขนาด 9 คูณ 24 หรือ 216 หลุม พร้อมนำไปปลูก ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ง่าย สะดวกประหยัดแรงงาน กว่าวิธีดำนาแบบเดิม คณะครูและนักเรียนต่างรู้สึกสนุกสนาน จากการทำนาโยน เปื้อนดินโคลน บ้างติดหล่ม และได้เรียนรู้ที่มาของข้าวซึ่งผ่านกระบวนการแสนยากลำบากของชาวนาก่อนมาเป็นเมล็ดข้าวที่รับประทาน และจะได้มาร่วมกันเกี่ยวข้าวอีกครั้งหลังจากออกพรรษาในฤดูกาลเกี่บเกี่ยว