ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 กันยายน 2565
  นายพรเทพ ศรีจักร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) เป็นตัวแทนรับรางวัล สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ของกระทรวงศึกษาธิการ