วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วันวชิราวุธ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) บิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย