วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า)
– ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย