🏫วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
นายพรเทพ ศรีจักร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพนอบน้อม ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ แสดงออกถึงความกตัญญู และระลึกถึงพระคุณของครูผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา
🌟✨🥰🤩🥳🥳🎊🎊