วันพุธ ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
🏫โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖