วันจันทร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
🏫โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) นำโดย นายพรเทพ ศรีจักร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการระลึกและยกย่องเชิดชูเกียรติกวีเอกของโลก อีกทั้งให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันรักษา ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติไทยให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป

รูปเพิ่มเติม https://drive.google.com/.../1ASOw9b74jDj0MVSy_i96kqBwnm...