วันจันทร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
🏫โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) นำโดย นายพรเทพ ศรีจักร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
"รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด" ในการขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมโดยการร่วมรณรงค์ ให้เยาวชนตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์

รูปเพิ่มเติม
https://drive.google.com/.../14-4HaWRTa...