วันพุธ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
🏫โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า)
ได้จัดประกอบพิธีทบทวนคำปฎิญาณ สวนสนาม และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

รูปเพิ่มเติม ... https://drive.google.com/.../18oCu58jp04lfWYFmfUjehm3rmoW...
🐯🐯✨✨🎊🎊🪢🪢👍👍