วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) ขอขอบคุณสโมสรโรตารีพาน สโมสรโรตารีลิลลี่ไต้หวัน มูลนิธิความรักความห่วงใยไต้หวัน ภาค 3360 R.I. 2023-2024
ที่มอบตู้ยา พร้อมยาสามัญประจำบ้าน 🙏💊