การใช้งาน Gmail ของโรงเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) มีโดเมนเนมของโรงเรียนคือ www.bk1.ac.th และได้ให้บริการ email สำหรับครูและนักเรียนในปัจจุบันกว่า 800 คน
แตกต่างกันอย่างไร ระหว่าง Gmail โรงเรียน กับ Gmail ทั่วไป 
 
 • Gmail โรงเรียน จะลงท้ายด้วย @bk1.ac.th 
  Gmail ทั่วไป จะลงท้ายด้วย @gmail.com
 • Gmail โรงเรียน จะให้พื้นที่การใช้งานไม่จำกัด 
  Gmail ทั่วไป จะให้พื้นที่การใช้งาน 15 Gb.
 • Gmail โรงเรียน ลืมรหัสผ่านสามารถรีเซ็ตใหม่ได้ โดยโรงเรียนเป็นผู้จัดการเองทั้งหมด
  Gmail ทั่วไป ลืมรหัสผ่าน จะยุ่งยากในการรีเซ็ตใหม่ โรงเรียนไม่สามารถทำให้ได้
 
การให้ Username มีหลักเกณฑ์ดังนี้
 • สำหรับคุณครูและบุคลากร จะใช้ชื่ออีเมล์ที่คุณครูหรือบุคลากรได้สมัครไว้  เช่น abcde@bk1.ac.th
 • สำหรับนักเรียน จะเป็น stu ตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน เช่น stu เลขประจำตัว 01234 ก็จะเป็น stu01234@bk1.ac.th

ลืมรหัสผ่าน หรือมีข้อสงสัย
 ติดต่อครูพิศาล ครูเอกสิทธิ์ ครูศตวรรษ ครูเศรษฐพันธุ์  หรือ เพจ Facebook โรงเรียน หรือเว็บไซต์โรงเรียน 
 
การใช้งาน Gmail
 • เปิดบราวเซอร์ แนะนำให้ใช้ Google Chrome เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานอย่างเต็มที่
 • เข้าสู่เว็บ www.gmail.com