home

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วันวชิราวุธ
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) บิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย

Continue Reading

กีฬาสีภายใน 2565

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า)
โดยมีท่านปลัด ส.ต.ท.จักรพันธ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ ปลัดเทศบาลตำบลเมืองพาน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
🏫🥇🥇🥇⛹️‍♂️🚴⚽️🏀🎾🏸

Continue Reading