ภาษาวันละคำ泰、汉、英。 (20/11/60 )

ภาษาวันละคำ ประจำวันที่ 20/11/60 

ภาษาไทย คำว่า กิน    กินข้าว

ประโยค    คุณกินข้าวหรือยัง

                ฉันกินข้าวแล้ว

                ฉันยังไม่ได้กินข้าว

ภาษาจีน(汉语) คำว่า 吃      吃饭

               造(zào)句(jù):

                     —你(nǐ)吃(chī)饭(fàn)了(le)吗(ma)?

                     —我(wǒ)吃(chī)饭(fàn)了(le)。

                     —我(wǒ)没(méi)有(yǒu)吃(chī)饭(fàn)。

ภาษาอังกฤษ (English)คำว่า eat     eat rice

                   Word

                     -Have you eaten?

                     -Yes, I already ate.

                     -No,I have not eaten.