มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และการแข่งขันคิดเลขเร็ว