การชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) ดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยมีท่านผอ.สมพร วรินทร์รักษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองพาน และท่านผอ.พรเทพ ศรีจักร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) มาเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้และสังเกตชั้นเรียนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.2/1 คุณครูประกายแก้ว แก้วอินต๊ะ และวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1|1 คุณครูวัชรียา บุญงาม ร่วมกับคณะครู กลุ่ม Active Kids 🌷