กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ”พิพิธภาษา เสริมฐานปัญญา รู้ค่าภาษาไทย”

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
“พิพิธภาษา เสริมฐานปัญญา รู้ค่าภาษาไทย”
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) ร่วมใจเชิดชู ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย ภาษาไทยคือหัวใจของชาติ
รูปเพิ่มเติม::