พิธีถวายเครื่องสักการะและถวายพระพรชัยมงคงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
พิธีถวายเครื่องสักการะและถวายพระพรชัยมงคง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์เสริมวิชา โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า)