ภาษาวันละคำ泰、汉、英。 (19/12/60 )

คำศัพท์วันนี้  ภาษาไทย เสนอคำว่า      รถสีอะไร

                                                         รถมีกี่คัน

ภาษาอังกฤษ  เสนอคำว่า            What calor car?

                                                How many car?

ภาษาจีน  เสนอคำว่า              车(chē)是(shì)什(shén)么(me)颜(yán)色(sè)?

                                         /   什(shén)么(me)颜(yán)色(sè)的(de)车(chē)?

                                            车(chē)有(yǒu)几(jǐ)辆(liàng)?/ 有(yǒu)几(jī)辆(liàng)车                                                (chē)?