เดินวิ่งการกุศล

โรงเรียนเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า) เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล โครงการ ก้าวคนละก้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ลานว่าที่ภำเภอพาน