พิธีมอบเกียรติบัตร ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จังหวัดเชียงราย