พิธีมอบเกียรติบัตร เนื่องวันเอดส์โลก

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประเภทต่างๆ เนื่องในวันเอดส์โลก วันที่ 4 ธันวาคม 2560