การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การ์ตูน ร่วมกับ เทคนิค KWDL เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง ทศนิยม