ติดต่อเรา

357 หมู่ 8 ตำบลเมืองพาน   อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

โทร. 053-721-075

มือถือ  09-4891-9111

โทรสาร 053-721-075

academicbk1@gmail.com

t1bankao@gmail.com